Nicorette freshmint

Nicorette freshmint - cechy i działanie. Zobaczmy jak niedostatecznie dowiedzieliśmy się dotąd na temat Nicorette freshmint. Dopiszmy zatem parę zdań na ten temat. I tak jest - rzeczywiście to istotny środek, który niejdenemu może poprawić zdrowie.

Nicorette freshmint opis

UWAGA: Tutaj dowiesz się więcej o Nicorette freshmint – opis m.in o cenie, dostępności oraz poczytasz komentarze i opinie internautów. Wybierz i aktywuj odnośnik powyżej z nazwą produktu by przejść do tej strony.

Nicorette freshmint opis

Postać: Guma do żucia o smaku miętowym Substancja aktywna: Nicotinum Wskazania: Preparat  jest wskazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u palaczy tytoniu zdecydowanych na rzucenie nałogu. Działa  poprzez złagodzenie głodu nikotyny i objawów wynikających z odstawienia nikotyny. Skład: Jedna kostka gumy Nicorette zawiera jako substancję czynną 2 mg nikotyny. Sprawdź NICORETTE FreshMint 4 mg guma do żucia 105 szt z większą zawartością nikotyny. Działanie: Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają pojawiać się różne objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi takie jak: drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Za pomocą gumy do żucia Nicorette można im zapobiec lub je osłabić, dostarczając do organizmu w krótkim okresie niewielkie dawki nikotyny. Nikotyna zawarta w gumie Nicorette podawana jest w czystej postaci. W odróżnieniu od papierosów, guma do żucia Nicorette nie wydziela szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które powstają w procesie spalania.  Przeciwskazania. Nie należy zażywać gumy Nicorette w przypadku: – nadwrażliwości na nikotynę lub inny składnik leku – przebytego zawału mięśnia sercowego (w ciągu ostatnich trzech miesięcy) – niestabilnej lub postępującej dławicy piersiowej –  dławicy piersiowej naczynioskurczowej: ciężkiej arytmii serca –  ostrej fazy udaru mózgowego - u kobiet w ciąży i karmiących piersią – u osób poniżej 18 lat. Nie należy stosować jednocześnie z jedzeniem i piciem. Ciąża: Nikotyna w jakiejkolwiek postaci jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży. Karmienie piersią: Nikotyna w jakiejkolwiek postaci jest przeciwwskazana u kobiet karmiących piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Nikotyna nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługę maszyn. Stosowanie innych leków: Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania innych leków, a w szczególności takich jak np. teofilina, takryna, klozapina, imipramina, olanzapina, klomipramina, fluwoksamina, flekainid i pentazocyna, ponieważ może być konieczna zmiana dawkowania. Zastosowanie. Leczenie gumą Nicorette stosuje się w czasie rzucania palenia.Należy przyjąć jedną kostkę gumy, kiedy poczuje się chęć zapalenia papierosa. Dawkowanie należy dostosować indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia pacjenta. Osoby silnie uzależnione powinny przyjmować jedną kostkę gumy w regularnych odstępach czasu np. co godzinę aby zapobiec chęci zapalenia. Dobowa dawka preparatu nie może być większa niż 24 gumy. U bardzo uzależnionych pacjentów (palących powyżej 20 papierosów na dobę) lub u pacjentów, którzy nie zaprzestali palenia tytoniu po zastosowaniu gumy w dawce 2 mg, należy rozpocząć leczenie gumą 4 mg. Inni pacjenci powinni Stosować dawkę 2 mg. Zwykle stosuje się od 8 do 12 gum na dobę. Zalecane jest stosowanie stałej ilości gum Nicorette przez 3 miesiące, a następnie stopniowe zmniejszanie tej liczby o jedną kostkę dziennie w pierwszym tygodniu, o kolejną kostkę w następnym. Kurację należy przerwać, kiedy dawka zmaleje do 1 lub 2 gum na dobę. Nawet po zakończeniu terapii może wystąpić chęć zapalenia papierosa, dlatego pacjent powinien mieć ze sobą opakowanie z leczniczą gumą do żucia. Nie należy stosować gumy Nicorette przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jednakże niektórzy ekspalacze tytoniu mogą wymagać dłuższego leczenia preparatem Nicorette, aby uniknąć powrotu do nałogu. Sposób podawania: Gum Nicorette nie należy żuć jak zwykłej gumy w sposób ciągły i energiczny, ponieważ nikotyna jest uwalniana zbyt intensywnie. To może doprowadzić do wystąpienia czkawki lub zgagi, a nawet do podrażnienia jamy ustnej i żołądka. Dlatego gumę leczniczą Nicorette należy żuć wolno, robiąc regularne przerwy. Technika żucia: 1. Gumę należy żuć wolno do momentu poczucia smaku. 2. Następnie przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem. 3. Należy zacząć żuć ponownie, gdy smak zaniknie. 4. Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut. Tyle czasu potrzeba, żeby wydzieliła się cała nikotyna zawarta w gumie. Informacje dodatkowe: Zaleca się korzystanie z porad grup wsparcia, gdyż mogą one wspomóc proces rzucania palenia i pomóc zakończyć terapię sukcesem. Jeżeli wystąpią objawy przedawkowania lub gdy istnieje podejrzenie, że dziecko potknęło lub ssało gumę Nicorette. należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjent zażył większą dawkę leku niż należy lub zrobił to ktoś inny, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Możliwe działania niepożądane: Jak każdy lek, guma Nicorette może powodować działania niepożądane. Nicorette może powodować reakcje niepożądane podobne do (tych, które występują po nikotynie podawanej w innej postaci. Reakcje te są zależne od dawki nikotyny. Większość działań niepożądanych występuje podczas pierwszych 3-4 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Jeżeli jednak występują nadal po upływie tego okresu, należy skonsultować się z lekarzem. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są: bóle i zawroty głowy, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, czkawka, nudności, wymioty, podrażnienie jamy ustnej i gardła, ból mięśni żuchwy. Gumy Nicorette FreshMint Gum zawierają butylowany hydroksytoluen (E321), który może powodować podrażnienie błon śluzowych. Ze względu na zawartość ksylitolu w razie stosowania powyżej 16 gum/dobę lek może działać przeczyszczająco. Lek zawiera 0,612 g ksylitolu, wartość kaloryczna 1 gumy wynosi 1,5 kcal. Dawkowanie: Wstępna dawka powinna zostać ustalona indywidualnie z zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Zazwyczaj stosuje się 8 – 12 gum na dobę, o odpowiedniej zawartości nikotyny. Osoby palące o niskim stopniu uzależnienia (Test Fagerströma uzależnienia nikotynowego (FTND) < 6 lub palenie ≤ 20 papierosów/dobę) powinny rozpocząć leczenie od dawki 2 mg. Osoby palące o wysokim stopniu uzależnienia powinny rozpocząć leczenie od dawki 4 mg. Nie należy stosować więcej niż 24 gumy na dobę. Stosowanie innych leków: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Zaprzestanie palenia może wymagać modyfikacji ich dawkowania. W następstwie zaprzestania palenia (z zastosowaniem nikotynowej terapii zastępczej lub bez niej) może być wymagana zmiana dawkowania niektórych przyjmowanych leków. Jeśli przyjmowana jest teofilina, tauryna, klozapina, insulina, imipramina, olanzapina, ropinirol, klomipramina, fluwoksamina, flekainid lub pentazocyna należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem leczniczej gumy do żucia Nicorette FreshMint Gum. Przechowywanie gumy Nicorette: należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze tj. od 15°C do 25°C, w suchym miejscu. Chronić od światła.
To wszystko napisaliśmy, żebyście mogli zostać zaznajomieni trochę bardziej w kwestiach produktu Nicorette freshmint, który naprawdę może stać się dla nas użyteczny i trzeba rozważyć kwestię nabycia go.

Tags: , ,

Dodaj komentarz