Niquitin

Niquitin - jak, kiedy i po co używać. Sprawdźmy jak niedostatecznie przeczytaliśmy w temacie Niquitin. Napiszmy zatem parę zdań na ten temat. I tak jest - w istocie to znany środek, który człowiekowi musi pomóc.

Niquitin działanie

UWAGA: Tutaj dowiesz się więcej o Niquitin – działanie m.in o cenie, dostępności oraz poczytasz komentarze i opinie internautów. Wybierz i aktywuj odnośnik powyżej z nazwą produktu by przejść do tej strony.

Niquitin działanie

  SkładKażdy plaster zawiera jako substancję czynną 114 mg nikotyny oraz substancje pomocnicze: kopolimer etylenowinylooctanu (40% VA), polietylenu tetraftalan/etylenowinylooctan, wysokiej gęstości film polietylenowy (30 ?m), poliizobutylen (1.200,000), poliizobutylen (35,000), silikonowany film poliestrowy 76 ?m, film poliestrowy 76 ?m, biały atrament (0009460).  Sposób użyciaAby plaster właściwie trzymał sie na skórze, należy go stosować na nieowłosioną, czystą i suchą skórę. Należy unikać miejsc, gdzie skóra się marszczy (np. stawy) lub takich, gdzie powstają fałdy podczas poruszania się. Nie należy umieszczać plastra na skórze, która jest zaczerwieniona, uszkodzona lub podrażniona.Plaster NiQuitin Przezroczysty należy zastosować bezpośrednio po wyjęciu go z saszetki.W celu otwarcia saszetki należy przeciąć ją wzdłuż zakropkowanej linii lub zgiąć i oderwać wzdłuż wcięcia, zwracając uwagę, by nie uszkodzić znajdującego się wewnątrz plastra.Wyjąć ostrożnie plaster. Plaster należy przykleić lepką stroną, którą pokrywa przezroczysta, ochronna folia.Oderwać połowę folii ochronnej, zaczynając od środka, a następnie plaster należy trzymać tak, aby jak najmniej dotykając jego lepką część, oderwać drugą połowę folii.Po oderwaniu folii ochronnej przyłożyć plaster do skóry lepką stroną. Należy silnie dociskać plaster do skóry dłonią przez co najmniej 10 sekund. Należy upewnić się, że plaster dobrze przylega do skóry, zwłaszcza na brzegach.Po założeniu plastra NiQuitin Przezroczysty należy umyć ręce wodą bez użycia mydła.Woda nie wpływa niekorzystnie na plaster, jeżeli jest on prawidłowo założony, dlatego w trakcie trwania kuracji można się kąpać.Plastry NiQuitin Przezroczysty należy zmieniać raz na dobę, zawsze o tej samej porze i możliwie szybko po przebudzeniu się.Plastra nie należy pozostawiać na skórze dłużej niż 24 godziny. Na to samo miejsce nie należy naklejać nowego plastra przed upływem 7 dni.Nie należy stosować dwóch plastrów jednocześnie, gdyż zbyt duże dawki nikotyny mogą okazać się szkodliwe.Jeżeli pacjent zapomni zmienić plaster, to należy niezwłocznie przykleić następny i kontynuować kurację, jak dotychczas.Jeśli plaster odpadnie, należy przykleić następny na inne, nieowłosione, czyste i suche miejsce. Kurację kontynuować jak dotychczas.Zużyty plaster należy zgiąć na pół lepką stroną do wewnątrz, skleić i umieścić w pustym opakowaniu plastra, który zamierza się założyć, następnie wyrzucić w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.  StosowanieDorośli: Przed rozpoczęciem kuracji należy zaprzestać palenia tytoniu. Palenie nawet niewielkiej ilości tytoniu podczas próby zerwania z nałogiem może doprowadzić do jego nawrotu. Podczas trwania terapii nie należy palić papierosów ani przyjmować nikotyny w innej postaci, np. gumy do żucia z nikotyną, ponieważ może to spowodować przedawkowanie nikotyny.Osobom palącym ponad 10 papierosów w ciągu doby, dawkę nikotyny zmniejsza się w trzech etapach zgodnie z następującym schematem dawkowania: Stopień 1 NiQuitin 21 mg/ 24 godz. 6 tygodni początkowy okres kuracji Stopień 2 NiQuitin 14 mg/ 24 godz. 2 tygodnie okres kuracji ze zmniejszeniem dawki Stopień 3 NiQuitin 7 mg/ 24 godz. 2 tygodnie okres kuracji ze zmniejszeniem dawki Osobom palącym nie więcej niż 10 papierosów w ciągu doby, dawkę nikotyny zmniejsza się w 2 etapach zgodnie z następującym schematem dawkowania: Stopień 2 NiQuitin 14 mg/ 24 godz. 6 tygodni początkowy okres kuracji Stopień 3 NiQuitin 7 mg/ 24 godz. 2 tygodnie okres kuracji ze zmniejszeniem dawki W celu uzyskania optymalnych rezultatów, należy odbyć pełne, dziesięciotygodniowe lub ośmiotygodniowe leczenie, ponieważ objawy odstawienne mogą utrzymywać się przez kilka tygodni.Preparatu nie należy stosować dłużej niż 10 tygodni. Jeżeli kuracja nie przyniosła oczekiwanego efektu (np. pacjent nie przestał palić lub zaczął ponownie), należy skonsultować się z lekarzem w celu uzgodnienia dalszego leczenia.Dzieci:Bezpieczeństwa i skuteczności leczenia nie ustalono u palących dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.  Możliwe działania niepożądaneJak każdy lek, NiQuitin Przezroczysty, może wywoływać działania niepożądane.Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów narządowych i częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (występujące u więcej niż 10% pacjentów), często (występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów), niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż u 1 na 1000 pacjentów), bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów), częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych. Do najczęściej występujących działań niepożądanych po zastosowaniu plastrów NiQuitin Przezroczysty należą reakcje skórne w miejscu aplikacji, takie jak: przemijająca wysypka, świąd, uczucie pieczenia i palenia, uczucie drętwienia, obrzęk, ból i pokrzywka.W większości przypadków reakcje miejscowe były łagodne i ustępowały po zdjęciu plastra. W rzadkich przypadkach występowały ból i uczucie ciężkości w kończynach lub wokół miejsca aplikacji plastra (np. w klatce piersiowej). Zanotowano również reakcje nadwrażliwości, m.in. alergiczne zapalenie skóry i kontaktowe zapalenie skóry.Niektóre ze stwierdzonych objawów, np. depresja, rozdrażnienie, nerwowość, niepokój, zmienność nastroju, lęk, senność, zaburzenia koncentracji, bezsenność i zaburzenia snu mogą być spowodowane zaprzestaniem palenia. U osób, które zaprzestały palenia w jakikolwiek sposób mogą wystąpić: osłabienie, bóle głowy, zawroty głowy, kaszel lub objawy grypopodobne.Jeżeli reakcje w miejscu aplikacji plastra są nasilone lub długotrwałe (np. silny rumień, wysypka, obrzęk) lub w razie wystąpienia uogólnionych reakcji skórnych (np. pokrzywka, wysypka) należy zakończyć stosowanie plastrów i skonsultować się z lekarzem. W przypadku zwiększenia częstości pracy serca należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.U niektórych osób w czasie stosowania leku NiQuitin Przezroczysty mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.  Stosowanie innych lekówZarówno podczas rzucania palenia jak i podczas stosowania preparatów nikotynozastępczych zmniejsza się stężenie nikotyny w organizmie, co może wpłynąć na działanie innych leków.Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania przez pacjenta kofeiny, teofiliny, imipraminy, pentazocyny, fenacetyny, fenylbutazonu, takryny, klomipraminy, olanzapiny, fluwoksaminy, flekainidu, insuliny, leków przeciwastmatycznych, prazosyny, propranololu lub innych leków regulujących ciśnienie krwi, ponieważ może być konieczna zmiana dawkowania.  Prowadzenie pojazdów i obsługa maszynNie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.  Ciąża i karmienie piersiąKobiety ciężarne lub karmiące piersią powinny próbować rzucić palenie bez stosowania preparatu NiQuitin Przezroczysty. Jeżeli rzucanie palenia nie powiedzie się, pacjentki powinny skonsultować sie z lekarzem.  Zachować szczególną ostrożnośćPrzed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem w przypadkach: chorób sercowo-naczyniowych (np. dławicy piersiowej, niewydolności serca, niewydolności układu krążenia, niekontrolowanego nadciśnienia), zaburzeń krążenia mózgowego, chorób przebiegających ze skurczem naczyń, ciężkiej choroby naczyń obwodowych, atopowego zapalenia skóry lub egzemy (z powodu miejscowej nadwrażliwości na plaster), ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, nadczynności tarczycy, cukrzycy, guza chromochłonnego nadnerczy. NiQuitin Przezroczysty może spowodować kontaktowe podrażnienie. Preparat należy stosować ostrożnie i szczególnie unikać kontaktu plastra z oczami i nosem. Po użyciu plastra, należy dokładnie umyć ręce wyłącznie wodą, bez mydła, gdyż może ono spowodować zwiększenie wchłaniania nikotyny. Palenie tytoniu lub stosowanie jakiegokolwiek innego źródła nikotyny podczas terapii plastrami NiQuitin Przezroczysty stanowi potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze względu na sumowanie się nikotyny zawartej w tytoniu lub środkach nikotynozastępczych z nikotyną uwalnianą z plastra.Dawka nikotyny obecna w zużytych i nowych plastrach może być szkodliwa dla dzieci. Dlatego też, preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i uważnie pozbywać się zużytych plastrów.W przypadku ciężkich, utrzymujących się miejscowych reakcji w miejscu zastosowania plastra (np. ciężkiego rumienia, świądu lub opuchlizny) lub uogólnionych reakcji skórnych (pokrzywka, ogólna wysypka) należy przerwać stosowanie plastra i skontaktować się z lekarzem.  PrzeciwwskazaniaPreparat NiQuitin Przezroczysty jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na miejscowo podaną nikotynę lub którykolwiek ze składników plastra. Preparat jest przeciwwskazany u osób niepalących, palących bardzo rzadko i u dzieci.Preparatu NiQuitin Przezroczysty nie powinny stosować osoby ze świeżym zawałem serca, z niestabilną dławicą piersiową, dławicą Prinzmetala, ciężką arytmią, po niedawno przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.  WskazaniaNiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu.Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, NiQuitin Przezroczysty należy stosować jednocześnie z programem psychologicznym wspierającym rzucenie palenia.  OpisNiQuitin Przezroczysty to preparat w postaci przezroczystych, kwadratowych plastrów przyklejanych na skórę, ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu.NiQuitin Przezroczysty przez całą dobę dostarcza organizmowi stałą dawkę nikotyny. W trakcie dziesięcio- lub ośmiotygodniowego leczenia (patrz dział Jak stosować preparat NiQuitin Przezroczysty) stopniowo zmniejsza się zapotrzebowanie organizmu na nikotynę. Plastry NiQuitin Przezroczysty występują w trzech dawkach: 114 mg, uwalniający 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; 78 mg, uwalniający 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin; 36 mg, uwalniający 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin. Umożliwia to zmniejszanie dawek nikotyny w trakcie kuracji, co prowadzi do stopniowego uwolnienia się od nałogu.
Wszystko to przytoczylismy, żebyście mogli Państwo zostać zaznajomieni trochę więcej w kwestii produktu Niquitin, który w rzeczywistości może stać się dla nas użyteczny i warto rozważyć jego kupno.

Tags: , ,

Dodaj komentarz